En aquesta guia s’exposen de manera clara els conceptes bàsics per entendre què és el reg i quines mesures  es poden dur a terme per fer un bon ús de…
Les fitxes Aigua i Pagesia són una aportació més del sector agrari a un ús més correcte de l’aigua de reg. Estem convençuts que un millor ús comporta avantatges significatius…
Unió de Pagesos presenta la Guia de l’energia al sector agrari, una eina d’utilitat per als professionals del camp en la qual s’exposen les principals actuacions que es poden realitzar…
Les fitxes Fem Vida recullen informacions d’utilitat per al pagès sobre noves tècniques de producció, noves formes de gestió i tecnologies per millorar aspectes relacionats amb la preservació i el respecte…