Unió de Pagesos reclama la viabilitat del canal del regadiu Segarra-Garrigues com a infraestructura de país, d’autosuficiència alimentària i d’equilibri territorial. Per això, considera que cal fer un replantejament del…
Unió de Pagesos considera que la proposta del Govern per cobrar a partir del 2015 el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes més grans previst en el projecte de…
Unió de Pagesos insisteix als grups del Parlament català perquè presentin esmenes contra la inclusió del cobrament del cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes en el projecte de llei…
Unió de Pagesos considera que el cobrament del cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és il·legal, ja que segons la legislació…