15 Juliol 2016

Projecte d’Integració De Recursos Biològics En La Producció Hortícola

Les entitats agràries Agrícola Maresme Segle XXI, Cooperatives Agrícola Litoral i Agrícola de Vilassar de Mar, líder i membres beneficiaris respectivament del projecte, han iniciat les proves pilot previstes per desenvolupar estratègies de producció que han de permetre aconseguir conreus d'horta més respectuosos amb el medi ambient.

El projecte es durà a terme al llarg dels anys 2016 i 2017, està coordinat per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya, i compta amb la participació en el Grup Operatiu de l'Associació de Defensa Vegetal (ADV) del Baix Maresme, la Federació d'Agrupacions de Defensa Vegetal SELMAR, la Unió de Pagesos de Catalunya i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

El pressupost total del projecte és de 220.040€, els quals es financen de la forma següent:

• Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 90.189,96€

• Fons Europeu de Desenvolupament Rural: 68.038,04€

• Agrícola Maresme Segle XXI: 38.812,20€, que reinverteixen en la seva pròpia empresa

• Cooperativa Agrícola Litoral: 15.000,30€, que destinen a la contractació de serveis exteriors per pagesos que es dediquen al cultiu de l’horta

• Cooperativa Agrícola de Vilassar de Mar: 7,999,50€, que destinen a la contractació de serveis exteriors per a pagesos que es dediquen al cultiu de l’horta


Subvencionat a través dels ajuts FEADER, d’acord amb els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i regulat per l’ORDRE ARP/258/2015.

 

 

Relació de Participants

BENEFICIARIS

Agrícola Maresme. (Líder del projecte i beneficiari)

Empresa Agrària del Grup Ametller Origen. Tenen 70 ha de conreu d'Horta repartides principalment al Maresme (municipis de Cabrera de Mar, Argentona i Mataró) i també a Vilanova del Vallès i Viladecans. Els conreus principals: tomàquet sota plàstic i exterior, enciam, bleda, carbassó, maduixa, mongeta, pebrot, espinac, ceba, carxofa, alls tendres, escarola, albergínia, coliflor, faves, . Actualment certificació en producció Integrada i treball d'innovació permanent per conrear amb gestió integrada de plagues i malalties i minimització de fitosanitaris per aconseguir conreus sense residus. En aquest projecte aportarà els seus mitjans productius i personal tècnic per l’execució i seguiment de les proves pilot.

www.ametllerorigen.cat

 

Cooperativa agrària Litoral s.c.c.l (Beneficiari del projecte)

Entitat vertebradora del teixit productiu del sector de l’horta del Baix Maresme. En el projecte serà el nexe entre sector investigació i innovació.

 

Agrícola Vilassar. (Beneficiari del projecte)

Entitat vertebradora del teixit productiu del sector de l’horta del Baix Maresme. En el projecte serà el nexe entre sector investigació i innovació.

http://www.agricolavilassar.com/

 

Coordinador i Grup de recerca del projecte.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

IRTA és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. I una de les missions de l’IRTA és el de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible del sector agrícola.

www.irta.cat

 

Entitats no Beneficiàries.

ADV Baix Maresme (Membre tècnic)

Entitat sense ànim de lucre que comprèn l’agrupació de pagesos de productes hortícoles per a la gestió integrada de plagues. Assessorament tècnic agrícola en la zona del Baix Maresme. Les tasques en el projecte inclouen execució i seguiment en camp de les proves pilot en camps comercials.

 

Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat (Difusió i transferència de coneixement)

El Consorci del Parc agrari és l’ens gestor de l Pla especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat i és el qui vetlla pel compliment de les seves normatives, i objectius específics i mesures del Pla de Gestió i  Desenvolupament del Parc agrari del Baix Llobregat.

 

Unió de Pagesos de Catalunya (Difusió i transferència de coneixement)

Unió de Pagesos és el sindicat majoritari del camp català, que des de 1974, aplega homes i dones que es dediquen a l'agricultura, la ramaderia o a l'activitat forestal, de totes les comarques de Catalunya que defensen de forma solidària el sector agrari per millorar les seves condicions de vida i treball. El sindicat defensa els i les professionals de les explotacions familiars agràries i n'és l'interlocutor davant les administracions i tots els agents del sector agrari.

 

Federació ADV SELMAR (Altres)

És una Federació d’Agrupacions de Defensa Vegetal creada el 2002, dedicada bàsicament a l’assessorament agrícola integral amb especial èmfasi a l’aplicació del control biològic de plagues.

 

Novetats !!

Al llarg de la III Jornada Interactiva de Protecció Vegetal que organitza l’IRTA a les Terres de l’Ebre (3 de novembre 2016) es presentarà en format cartell els primers resultats del projecte: Aprofitament de Recursos Biològics en Horta. Grup Operatiu de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI). A càrrec de Sr. Oscar Alomar, Sra. Judit Arnó i Sra. Amelia Camprubí, IRTA.

Programa de la Jornada