17 Novembre 2017

Unió de Pagesos denuncia el Senat i el Govern espanyol davant la Comissió Europea per infringir la legislació europea amb les mesures aprovades de l’article 155 de la Constitució

Foto: JAVI MARTÍN Foto: JAVI MARTÍN

DESCARREGUEU-VOS, A L'ENLLAÇ DE SOTA, EL MODEL I LES INSTRUCCIONS PER FER LA DENÚNCIA

 

Unió de Pagesos ha denunciat el Senat i el Govern d’Espanya per infringir el Tractat de la Unió Europea, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i el protocol addicional al Conveni Europeu per a la protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals. El sindicat denuncia que els acords del Senat sobre les mesures de l’article 155 de la Constitució Espanyola i els reials decrets que l’apliquen han suspès de facto l’autonomia i vulneren el dret fonamental de la ciutadania de Catalunya a participar en els afers públics. També, el fet de dissoldre el Parlament trenca il·legítimament el mandat representatiu que uneix la voluntat dels ciutadans envers el parlamentaris escollits legalment en les darreres eleccions. 

 

L’escrit remarca que l’Estat espanyol ha comès una clara discriminació a una minoria nacional en situar el poble de Catalunya en desigualtat amb la resta de ciutadans de l’Estat Espanyol. Els acords del Senat i els reials decrets denunciats són considerats un abús de dret en anul·lar l’autonomia i els legítims representants escollits democràticament i substituir-los per una direcció política i jurídica del poble espanyol en conjunt, a través del Govern de l’Estat i les autoritats designades per aquest. Aquesta substitució, considerada contrària a dret, a més, comporta que el desenvolupament, l’aplicació, el seguiment, el control i la sanció del conjunt de la legislació de la Unió Europea que corresponen a les competències de la Generalitat gi depenguin dels actes i normes d’aquestes autoritats queda afectada per un vici generalitzat de nul·litat de ple dret, cosa que causa inseguretat jurídica a la ciutadania i empreses interessats i afectats per aquesta legislació europea en el territori de Catalunya. 

 

També, el dret de la UE i els drets fonamentals s’han vist afectats perquè l’aplicació de l’article 155 deixa el poble de Catalunya sense tutela judicial efectiva davant els conflictes de competència amb l’Estat espanyol. 

 

Unió de Pagesos posa a disposició de totes les persones i entitats que desitgin afegir-se a la denúncia el seu model i instruccions a seguir i també posa a disposició de les persones interessades totes les seves oficines perquè puguin fer efectiva la presentació de la denúncia.