Caixa d'Enginyers

Contacte Persones de contacte
Barcelona: Veronica Solis, 93 268 29 29
Girona: Jordi Calvet, 972 41 64 58
Lleida: Josep Mª Baltasar, 608 852 045
Tarragona: Sara Junquera, 620 08 34 44
Afegit 2015-10-15 10:43:54

Descripció

LÍNIES ESPECIALS DE FINANÇAMENT PER A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES 

1-      PÒLISSA DE BESTRETES

Bestretes de subvencions i ajudes oficials nacionals o comunitàries en general i especialment la DUN.

Condicions:

Import Màxim Pòlissa: fins a 100.000 €

Import Màxim Disposició: 90 % de la subvenció o ajuda acceptada 
Termini:  3 anys
Tipus interès:  2,50 % (TAE: 3,04%)
Comissió Obertura: 0,50 %
Comissió No Disponibilitat: 0 %

 

2-      PÒLISSA DE CRÈDIT

Compte de crèdit destinada a cobrir les necessitats temporals de tresoreria i altres finançaments de circulant (Compra d'adobs, pagaments salaris, impostos, etc.) 

De contractació exclusiva per a socis agricultors/ramaders que tinguin en vigor la Pòlissa de Bestretes per a les subvencions i la DUN a Caixa d'Enginyers.

Condicions:

Import Màxim: 50.000 €

Termini:  1 any
Tipus interès: 3,50 % (TAE 4,07%)
Comissió obertura: 0,50 %
Comissió No disponibilitat: 1 %

 

      3-      PRÉSTEC  INVERSIÓ

     Per al finançament d'inversions en equipament productiu, infraestructures, etc. (Maquinària agrícola, Infraestructures de regadiu, Inversió ramadera, etc…) 

De contractació exclusiva per a socis agricultors/ramaders que tinguin en vigor la Pòlissa de Bestretes per a les subvencions i la DUN a Caixa d'Enginyers.

Condicions:

Import Màxim: 100.000 €

Termini: fins a 10 anys
Tipus interès: Euríbor* + 4 % (TAE: 4,46%. Revisió anual Euribor 12 mesos)
Comissió d'obertura:  1 %
Comissió Cancel·lació: 0  %

Euríbor d’agost de 2015: 0,161 publicat al BOE el 02/09/2015.

Oferta vigent fins al 31/12/2015. Operacions subjectes a la prèvia autorització per Caixa d'Enginyers.

 

VEGEU FULL INFORMATIU CONDICIONS AFILIATS 

 

INFORMEU-VOS DE LA RESTA DE PRODUCTES I SERVEIS

OFICINES I PERSONES DE CONTACTE A CADA TERRITORI:

Barcelona: Via Laietana, 39 - Persona de contacte: Veronica Solis, 93 268 29 29

Girona: Emili Grahit, 10 - Persona de contacte: Jordi Calvet, 97 241 64 58

Lleida: Ramon i Cajal, 4 - Persona de contacte: Josep Mª Baltasar, 608 852 045

Tarragona: Marquès de Montoliu, 3 - Persona de contacte: Sara Junquera, 620 08 34 44

També podeu trucar a l'Oficina DIRECTA:

Persona de contacte: Sonia Agustina, 93 312 67 25

De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 hores i dissabtes de 8.00 a 15.00 hores

 

Més informació
Caixa d'Enginyers

www.caixa-enginyers.com  

Oficines de la Unió de Pagesos
www.uniopagesos.cat

 

Ubicació