20 Maig 2009

Fitxes 'Fem Vida. Agricultura i medi ambient'

Les fitxes Fem Vida recullen informacions d’utilitat per al pagès sobre noves tècniques de producció, noves formes de gestió i tecnologies per millorar aspectes relacionats amb la preservació i el respecte al medi ambient.  La gestió dels sòl i dels residus, l'ús de l'aigua, l'estalvi energètic o l'ús de les energies renovables són alguns dels temes analitzats en cadascuna de les fitxes, que també inclouen una entrevista amb una explotació agrària concreta que conta la seva l'experiència. Les fitxes s'encarten dins la revista La Terra. Es realitzen amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 1. La sembra directa

 2. L'energia fotovoltaica

 3. Eficiència energètica en granges d'aviram
 4. La cria de porcs sobre jaç de palla

 5. El sistema de calefacció amb biomassa

 6. La pastura del sotabosc

 7. La producció de tòfona

 8. L'energia solar tèrmica

 9. El biogàs

 10. Sistemes fotovoltaics aïllats

 11. Producció de llet ecològica

 12. Encoixinats degradables

 13. Les explotacions ramaderes

 14. Pastura extensiva

 15. Aplicació dels purins al sòl

 16. Producció de cereals ecològics

 17. La biomassa forestal

 18. Producció de biogàs en bosses de PVC

 19. De la fertilització química a l'òrgànica

 20. Els espais naturals i l'activitat agrària

 21. Compatibilitat de l'agricultura i la fauna salvatge