ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

20 Setembre 2016

Protesten contra la reducció injustificada dels ajuts a les mesures agroambientals

Protesten contra la reducció injustificada dels ajuts a les mesures agroambientals La tractorada del 2 de setembre a Amposta (Montsià) va aplegar 200 pagesos

CRISTINA SEGURA / Uns 250 agricultors i 170 tractors i altres vehicles van participar en tres mobilitzacions contra la reducció injustificada dels ajuts a les mesures agroambientals convocades a Ripoll (Ripollès) el 26 d’agost, a Tremp (Pallars Jussà) el 2 de setembre i a Amposta (Montsià) el 9 de setembre. A Ripoll, hi van participar uns 100 pagesos i pageses i 50 vehicles; a Tremp, 50 agricultors i una desena de vehicles, i a Amposta, 200 agricultors i 120 tractors i vehicles. Amb aquestes protestes, Unió de Pagesos va iniciar un seguit de concentracions per denunciar les retallades de més del 50 % en els ajuts agroambientals a la ramaderia ecològica de muntanya en el cas de Ripoll i Tremp, i del 20 % en els dels sectors de l’arròs, producció integrada, producció ecològica i apicultura, que afecten els productors del Baix Ebre i el Montsià, en la d’Amposta. 

 

El sindicat va lliurar, en acabar cada una de les tres mobilitzacions, un document als responsables dels Serveis Territorials d’Agricultura, en el qual exigeix al Departament una rectificació de la decisió de reduir els ajuts agroambientals, a més d’un repartiment equànime i una gestió eficaç. Aquests ajuts suposen la compensació dels costos i lucres cessants (despeses i treballs) en favor d’una major preservació del medi ambient i la biodiversitat en les tasques de la pagesia. 

 

La retallada suposa una pèrdua de 112.207 euros per als 80 ramaders ecològics del Ripollès, i de quasi 262.000 euros per als 87 del Pallars Sobirà i els 67 del Pallars Jussà. En el conjunt de Catalunya, els ramaders deixaran de percebre 600.000 euros, dels quals 300.000 provenen de les administracions comunitària i estatal. Unió de Pagesos ja va alertar el maig passat que les modificacions del Departament d’Agricultura en els ajuts a la ramaderia ecològica per al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 perjudicarien de manera important aquest sector. A més, tot i que part de les modificacions que perjudiquen els ajuts estan imposades per la Comissió Europea [CE], Agricultura ha introduït l’exclusió de les mares de recria de menys de 24 mesos i de les pastures conreades dins de la mesura d’agricultura ecològica com a conreu herbaci extensiu. L’exclusió, en canvi, sumada a la reducció del 20 % de l’ajut del 2015, provoca que la retallada arribi a ser d’entre el 50 % i el 65 % respecte al pagament del 2014.

 

Per a Unió de Pagesos és inacceptable que el Departament argumenti no disposar de pressupost aquest primer any per abonar la totalitat dels ajuts, tenint en compte que el pagament que va fer l’agost passat a la ramaderia ecològica va ser de 2,97 milions d’euros i el pressupost dels ajuts del PDR 2014-2020 és de 20 milions per a sis anys (3,3 milions/any).

 

D’altra banda, la reducció del 20 % dels ajuts agroambientals del sector de l’arròs, producció integrada, producció ecològica i apicultura, a les Terres de l’Ebre supera la xifra de 1.607.000 euros només en els pagaments del 2015. A aquesta reducció del 20 %, s’hi suma la retallada del 48% de l’ajut d’indemnitzacions compensatòries corresponent al 2014 i portaria a la pèrdua de més de vuit milions d’euros en aquestes comarques durant el període del PDR 2015-2020. Quant al sector de l’arròs, la retallada en ajuts agroambientals a les Terres de l’Ebre suposarà durant cinc anys una pèrdua d’uns 7,3 milions d’euros i afectarà 1.797 pagesos i pageses que conreen unes 20.000 hectàrees. En la producció integrada, a més de la retallada, han quedat fora els nous sol·licitants per un període de cinc anys, inclosos els  joves que s’hi incorporen.