11 Novembre 2016

Unió de Pagesos reclama que s’actualitzi ja el decret de dejeccions per la inseguretat jurídica que crea als ramaders l’aplicació de mesures no previstes en la normativa

Unió de Pagesos reclama als departaments d’Agricultura i Territori que es posin ja d’acord per a l’actualització immediata del Decret de fertilització i gestió de dejeccions ramaderes, que porta tres anys de retard, per tal de posar fi a la situació d’inseguretat jurídica dels ramaders que presenten projectes per millorar les seves explotacions. El sindicat ha demanat una reunió amb els responsables dels dos departaments per tractar aquesta situació.

 

Unió de Pagesos està d’acord en revisar de forma consensuada amb el sector els criteris actuals per a l’ampliació i la instal·lació de noves granges en les zones d’alta densitat ramadera en el nou decret, però no en l’aplicació unilateral per part de l’administració de mesures que no preveu la normativa vigent mentre no s’aprova el decret.

La darrera d’aquestes mesures ha estat una carta conjunta d’Agricultura i Territori en la qual informaven els ajuntaments que les sol·licituds d’informe dels expedients d’ampliacions i de noves granges en zones vulnerables que realitzen a la comissió territorial d’urbanisme han d’aportar un informe favorable d’Agricultura relatiu al pla de dejeccions ramaderes. Unió de Pagesos va demanar a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia que aquests informes s’emetin en el termini màxim d’un mes i es destinin els recursos necessaris perquè la valoració sobre els plans de dejeccions pugui fer-se en aquest termini.

 

Durant tot el 2016, Territori també ha requerit noves exigències no previstes a la normativa sobre dejeccions i ha posat entrebancs en els tràmits ambientals i urbanístics de projectes d’ampliacions i de noves granges. El febrer passat, la Ponència del sòl no urbanitzable de Territori va adoptar uns criteris urbanístics de les explotacions ramaderes que, a petició del sindicat, va retirar a l’abril. Aquests criteris es debatran en el marc de la proposta d’un nou Pla Director Urbanístic l’inici de la tramitació del qual es va aprovar el mateix abril.

 

D’altra banda, des del juny, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informa desfavorablement sobre els nous projectes que preveuen aplicar dejeccions en zona vulnerable amb excés de nitrogen, segons el seu criteri, que és més restrictiu que la norma vigent.