ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

15 Març 2018

Proposen un pla d’arrencada a la fruita dolça amb marge perquè el Ministeri l’endegui

CRISTINA SEGURA/Després d’analitzar el document de propostes per a la millora del sector de la fruita dolça elaborat pel grup de treball que va impulsar el Ministeri d’Agricultura, Unió de Pagesos va considerar, mitjançant un comunicat el 5 de febrer, que hi havia marge per acordar el Pla d’arrencada proposat pel sindicat. El sindicat considera que es tracta d’un document de treball i no prejutja la posició final del Ministeri. En aquest sentit, Unió de Pagesos recorda que, al contrari del que demanen altres organitzacions agràries, el pla d’arrencada ha de finançar-se a través de les mesures extraordinàries per fer front al veto rus articulades des d’Europa i no a través dels Pressupostos Generals de l’Estat. Aquest argument és el que els representants del sindicat van traslladar al director general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricutura, Fernando Miranda, en una reunió a la seu del Ministeri el 8 de febrer, en el marc de les trobades del grup de treball del Pla de mesures per a la millora de la fruita dolça.
MESURES PER AL 2018 • El sindicat insisteix en que també cal reclamar mesures extraordinàries de pertorbació del mercat per al 2018 a la Comissió Europea, ja que el veto rus continua. Des que es va començar a aplicar el 2014, el veto rus ha tingut una repercussió especial en el préssec i la nectarina, perquè el mercat d’aquest país era emergent i s’hi havien dedicat molts esforços. A més, el caràcter perible d’aquesta fruita dificulta l’accés a nous mercats perquè la distància que impliquen les exportacions és un factor limitant, i fa que siguin molt sensibles als desequilibris entre l’oferta i la demanda. A més, l’inici del veto va coincidir amb l’entrada en plena producció de moltes plantacions que s’havien reconvertit entre el 2006 i el 2011, la qual cosa va fer desequilibrar encara més l’oferta i la demanda i agreujar la situació de pertorbació de mercat.
 Unió de Pagesos proposa que s’utilitzin els recursos comunitaris de mesures excepcionals per fer front al veto rus i que s’articuli un pla voluntari de limitació de la producció, amb l’arrencada de les plantacions, plantejament al qual no s’ha oposat el Ministeri. Tenint en compte que el 2017 es van destinar a retirades extraordinàries de préssecs i nectarines 7,88 milions d’euros, que van permetre retirar 29.325 tones, si els mateixos recursos s’haguessin dedicat a un pla d’arrencada se’n podrien haver retirat (i per un període mínim de 20 anys) més de 60.000 tones en un any.
El sindicat considera positiu l’establiment de mesures a mitjà i llarg termini que afavoreixin la qualitat, la millora de la comercialització i la planificació de la producció, però alerta que el sector en necessita d’urgents per fer front a la propera campanya. Per això, l’única opció viable és la del pla d’arrencada.
AUGMENT D'IMPORTS • Unió de Pagesos va traslladar al Departament d’Agricultura, en reunions entre el 20 i el 22 de febrer, la necessitat d’un augment dels imports per hectàrea previstos per al pla d’arrencada [de 3.500-4.000 a 4.500-5.000 euros] per tal que la proposta compensi els fructicultors.
El sindicat també va demanar al Departament que es coneguin les dades de retirades de fruita amb finalitat benèfica i la capacitat de les entitats per rebre-les en fresc. També va defensar que les campanyes de promoció es plantegin lligades a la proximitat i que, abans, s’aposti per augmentar el nivell de la qualitat de la fruita. Entre altres qüestions, va proposar que en les licitacions d’empreses de restauració col·lectiva de centres públics es prioritzin les que subministren fruita de proximitat.