ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

14 Juny 2018

Demanen un estiu més que els tractors puguin circular per la C-15 del tram Anoia-Penedès

Demanen un estiu més que els tractors puguin circular per la C-15 del tram Anoia-Penedès C-26, entre Montmajor i Berga

MARIA CARRERAS/ Com els anys anteriors, el 3 de maig, Unió de Pagesos va demanar al Departament de Territori que també enguany els tractors puguin circular per la C-15 entre l’1 de juny i el 20 d’octubre, coincidint amb la collita de cereal i la verema, entre el tram de Puigdàlber (Alt Penedès) a Igualada (Anoia). El sindicat recorda que la prohibició de circular tractors i altres vehicles lents per aquest tram implica un augment considerable de temps en el trajecte, a més de l’increment de costos per la ineficiència en el desplaçament, cosa que contribueix a entorpir l’activitat agrària. A la vegada, comporta un augment del perill per a la circulació, ja que en molts casos els tractors han de circular per carreteres estretes, amb revolts pronunciats i poca visibilitat.
El sindicat fa aquesta demanda en el marc de la campanya ‘No ens barreu el pas’, iniciada fa cinc anys [vegeu La Terra núm. 395] per reclamar la circulació dels tractors per les noves infraestructures que no disposen de vials de servei o de traçats alternatius viables per a la circulació de maquinària agrària. Tot i haver aconseguit les autoritzacions els anys anteriors, el sindicat insisteix que es permeti als tractors circular indefinidament per l’Eix Diagonal (C-15 i C-37).
OBRES AL BERGUEDÀ I A L’ANOIA • El 30 de maig, Unió de Pagesos va lliurar al·legacions a l’estudi informatiu i a l’estudi d’impacte ambiental del projecte de millora i condicionament de la carretera C-26 entre Montmajor i Berga (Berguedà), i el 8 de maig, a l’estudi informatiu i a l’estudi d’impacte ambiental del projecte de millora i condicionament del nou accés a Igualada sud des de la carretera C-37, en el tram Vilanova del Camí-Igualada (Anoia). Exceptuant algunes particularitats, les demandes més importants coincideixen per als dos projectes: el sindicat vol que es realitzi un estudi d’impacte agrari (com recull la Resolució 306/XI del Parlament), que l’ocupació dels terrenys tingui la mínima afectació possible per als cultius, que s’hi garanteixi la circulació de maquinària agrària, que s’asseguri un accés òptim a finques, i que els desguassos i la canalització de les aigües pluvials no aboquin als camps ni els afectin.