POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

Organitzar cursos de formació amb la màxima qualitat és l’objectiu de l’Àrea de Formació  d’ Unió de Pagesos.

“Màxima qualitat” vol dir, per a nosaltres, alta capacitat d’adaptar-nos a allò que els pagesos necessiten segons la seva zona geogràfica i segons el seu sector agrícola. Cursos distribuïts en el territori, que ofereixin coneixements útils per la pagesia en cada moment determinat.

 

Per fer-ho, disposem d’un sistema de gestió de la qualitat, que té els següents eixos:

 

1.     Captació rigorosa de les necessitats concretes dels pagesos.

2.     Coneixement de les noves tendències professionals dels diferents sectors, i de les necessitats formatives que se’n deriven.

3.     Implantació d’una estructura que permet organitzar cursos en diferents localitats i controlar-ne la seva qualitat en tot moment: delegat de curs + dinamitzador de zona + responsable de formació + responsable de qualitat.

4.     Incorporació d’experts amb la preparació i disponibilitat necessàries per impartir els cursos.

Valorem, sobretot, la satisfacció final dels alumnes sobre diferents variables, que és nostra eina per millorar, constantment, els cursos.

D’altra banda, posem l’accent en una gestió administrativa altament rigorosa, perquè això ens permet donar resposta als requisits de les administracions que financen les accions formatives. Per fer-ho, garantim que els fluxos d’informació i documentació cap a l’àrea d’administració siguin operatius.

Garantim, en tot moment, el compliment de les normatives legals que afecten la formació. A més, orientem el sistema a la millora contínua, detectant, sota la coordinació de la responsable de qualitat, els problemes que sorgeixen i aplicant les solucions perquè no es reprodueixin.

Direcció de Formació i Qualitat d’UNIÓ DE PAGESOS

Llegir 503 vegades