ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

09 Novembre 2018

Europa reconeix la venda a pèrdues real

Europa reconeix la venda a pèrdues real Reunits amb Paolo de Castro el 26 de setembre/UNIÓ D'UNIONS

ALBERT GARCIA/El Ple del Parlament Europeu va aprovar el 25 d’octubre, per àmplia majoria, l’Informe sobre la proposta de directiva relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament alimentari de la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural. Aquest informe ha de servir per endegar les negociacions amb el Consell d’Agricultura i Pesca de la Unió Europea [UE] i per assolir un acord entre les institucions de la UE amb poder de codecisió en la matèria amb l’objectiu que l’àmbit comunitari disposi d’una regulació de les relacions comercials a la cadena alimentària que les faci més equitatives.
L’informe acordat recull els quatre aspectes essencials que Unió de Pagesos de Catalunya va plantejar, des de l’inici de la tramitació a la proposta inicial de la Comissió Europea, la qual no els recollia o ho feia, fins i tot, de forma contrària al Tractat de la UE. Aquests aspectes han estat transaccionats després que el sindicat proposés als eurodiputats que presentessin esmenes i es reunís el 26 de setembre a Brussel·les amb el ponent de l’informe, l’eurodiputat Paolo De Castro [vegeu foto], per explicar-li directament les propostes.
Així, en primer lloc, el Parlament Europeu va aprovar que cal disposar d’una regulació europea de venda a pèrdues que incorpori els costos bàsics dels elaboradors i comercialitzadors, a més del cost real de compra.
En segon lloc, l’informe inclou que cal que qualsevol organització representativa dels interessos econòmics de les empreses i autònoms afectats per les pràctiques comercials deslleials puguin instar, mitjançant denúncia, fins i tot subjecta a secret,  la investigació de les pràctiques deslleials de les què siguin coneixedores. Això permetria a organitzacions professionals agràries com Unió de Pagesos emparar la confidencialitat de la denúncia dels afectats.
En tercer lloc, segons l’informe, l’àmbit d’aplicació de la directiva esmentada ha d’abastar les empreses —amb indiferència de la dimensió— i autònoms que elaboren o comercialitzen tenint una dependència econòmica rellevant d’una gran empresa, ja que tenen bàsicament aquesta com a compradora dels seus productes d’alimentació.
I en quart lloc, l’informe recull que cal que hi hagi un respecte escrupolós al repartiment competencial dins dels Estats membres a l’hora de designar les autoritats públiques encarregades del control del compliment de la directiva.
Ara, Unió de Pagesos reclama al ministre espanyol d’Agricultura que faci seves aquestes millores i les defensi al Consell de Ministres de la UE.