05 Desembre 2018

Unió de Pagesos s'adhereix a l'acord de Posicionament de Catalunya davant la futura Política Agrària Comuna

Joan Caball signa l'acord  al Departament d'Agricultura Joan Caball signa l'acord al Departament d'Agricultura

Unió de Pagesos dona suport al Departament d'Agricultura sobre el Posicionament de Catalunya davant la futura Política Agrària Comuna posterior al 2020 i el nou Marc Financer Plurianual a la Unió Europea. Especialment, perquè proposa definir la figura de l'agricultor genuí com aquell que obtingui almenys el 25 % dels ingressos agraris respecte dels ingressos totals. També perquè reclama una millora de les mesures per fer front a la volatilitat dels preus i les crisis de mercat i la definició de la posició de domini en les relacions de la cadena alimentària i la regulació de la venda a pèrdues.

 

D'altra banda, Unió de Pagesos ja va portar les seves propostes d'esmena a Brussel·les i va tenir reunions els dies 26, 27 i 28 de novembre amb eurodiputats per traslladar fins a vint esmenes a la proposta de reglament dels plans estratègics que han d’elaborar els estats i cinc a la proposta de reglament que modifica, entre altres, el de l’Organització Comuna de Mercats.

 

La lluita principal d’Unió de Pagesos és perquè la futura definició del que fins ara era conegut com a “agricultor actiu”, que passa a “agricultor genuí”, contempli que almenys el 25 % dels ingressos totals de l’activitat siguin ingressos agraris. Això, té per objectiu garantir que els perceptors dels pagaments directes siguin professionals. Amb tot, vol que en establir aquest requisit no s’exclogui l’activitat agrària de sectors socials del món rural i contempli una franquícia per a aquells que només obtenen fins a 1.250 euros anuals. Tot plegat, l’organització ja ho demana en l’aplicació estatal de la PAC actual.

 

En segon lloc, Unió de Pagesos vol que es respectin les competències de les autonomies i que, per tant, els elements dels plans estratègics prevegin la governança regional. En tercer lloc, reclama que la nova PAC no incorpori nous requeriments en la condicionalitat més enllà de l’actual pagament verd, ja que si els incorporés deixarien de formar part dels ajuts directes i afegirien costos als professionals agraris.

 

 

Pel que fa al segon reglament, el sindicat va reclamar també instruments específics de gestió de mercat diferenciats per sectors, la prohibició de la venda a pèrdues i la definició de la posició de domini en el 8 % de la quota de mercat.