ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

13 Desembre 2018

El Consell Econòmic i Social reclama també un decret de fertilització amb recursos i control

El Consell Econòmic i Social reclama també un decret de fertilització amb recursos i control Xerrada d'Unió de Pagesos del 27 de novembre a la Seu d'Urgell (Alt Urgell)/UNIÓ PAGESOS

MARIA CARRERAS/ El 26 de novembre, el Plenari del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya [CTESC] va aprovar el Dictamen 5.2018 sobre el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Com a òrgan consultiu i d’assessorament, el CTESC el traslladarà al Govern perquè el tingui en compte de cara a l’aprovació definitiva del Decret.
Cal recordar que, segons la Directiva europea de Nitrats, aquesta normativa s’hauria d’haver actualitzat fa cinc anys. Per evitar que es prolongui més aquesta situació d’inseguretat jurídica que afecta pagesos i ramaders, Unió de Pagesos demana celeritat a la Conselleria d’Agricultura perquè s’aprovi com més aviat millor.
El sindicat també demana al Govern que posi tots els mitjans necessaris perquè l’aplicació sigui efectiva i faciliti als professionals agraris el compliment de les obligacions que suposa, que se’n monitoritzi la implantació, i que se’n controli el compliment per evitar greuges entre pagesos.
PROPOSTES DE MILLORA • El Dictamen recull diverses propostes d’Unió de Pagesos, com l’ampliació dels períodes d’incorporació de dejeccions al sòl. El sindicat proposa l’increment de 12 a 24 h el termini per incorporar purins en terres a més de 500 metres de nuclis de població, i en distàncies inferiors a 500 metres de nuclis de població, que el termini sigui de 12 h si s’aplica amb ventall, i de 24 hores si s’aplica amb tubs penjants o mànegues. També proposa que l’incorporació de les dejeccions procedents de granges sotmeses al règim d’autorització s’efectui d’acord amb les millors tècniques disponibles.
Per altra banda, demana que els controls de la impermeabilitat de les basses els pugui realitzar un tècnic competent, que siguin cada sis anys, i que es permeti sistemes de comprovació que no requereixin el buidatge de les basses.
El sindicat també planteja que s’exclogui de l’obligació de disposar d’assessorament aquelles explotacions en les quals el cap de l’explotació sigui familiar del titular, treballi a la mateixa explotació i que tingui alguna de les titulacions relacionades a l’annex 16 del decret.
Unió de Pagesos apunta així mateix que no està justificat tècnicament el fet que les dosis màximes de nitrogen per hectàrea que es poden aplicar amb fertilitzants minerals i amb aigua de reg siguin inferiors a les necessitats de nitrogen dels conreus.
Per acabar, Unió de Pagesos demana que es mantingui l’obligació de portar GPS quan les aplicacions són en parcel·les a més de 10 km de l’explotació d’origen, però no quan són a menys distància.
“Continuem demanant una Administració eficient i realista i que les competències de medi ambient i sostenibilitat tinguin una conselleria pròpia; s’ha de legislar pensant en la gent”, manifesta el responsable de Medi Ambient del sindicat, Santi Querol, com a conclusió general.
Aquestes propostes i d’altres són les que, en una reunió el 30 de novembre, el sindicat va traslladar a la directora general d’Agricultura, Elisenda Guillaumes.
JORNADES AL TERRITORI • Unió de Pagesos ha impartit un seguit de xerrades informatives per explicar les aportacions i les peticions del sindicat. Així, el 27 de novembre, el responsable nacional del Porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, i el responsable de Medi Ambient, Santi Querol, van parlar a la Seu d’Urgell (Alt Urgell) davant d’uns 25 assistents. El 30 de novembre, hi ha una altra xerrada a Montgai (Noguera), i el 14 de desembre a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).