ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

13 Febrer 2019

Impulsen una plataforma de mesures davant la crisi dels cítrics

Impulsen una plataforma de mesures davant la crisi dels cítrics Concentració a Alcanar el 21 de gener/UNIÓ DE PAGESOS

CRISTINA SEGURA/La greu crisi per la qual passa el sector dels cítrics, agreujada aquesta campanya per la presència massiva de producte provinent de Sud-àfrica, però també d’Egipte, de Turquia i d’Algèria, entre altres països, ha portat Unió de Pagesos a impulsar una plataforma en defensa dels citricultors, per a la qual demanarà l’adhesió dels consells comarcals i els ajuntaments de les Terres de l’Ebre. El sindicat va traslladar aquesta intenció, amb un seguit de propostes per fer front a la situació del sector, a la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en una reunió bilateral el 31 de gener, i va sol·licitar-ne una altra d’específica per tractar la crisi dels cítrics. Cal recordar que la saturació de producte de països tercers fins a final de gener, ja ben entrada la campanya a Catalunya, ha comportat el retard en la collita i el fet que bona part de la pagesia del país hagi optat directament per no collir-la.
POBLACIONS AFECTADES • El responsable del sector dels Cítrics d’Unió de Pagesos, Carlos Roig, explica que els efectes de la crisi van més enllà del perjudici per als productors: “El problema és que, a diferència d’altres conreus, la citricultura dona feina a moltes persones i aquesta situació afecta poblacions senceres”.
La plataforma dels cítrics demana, en primer lloc, l’establiment d’un ajut de minimis per als agricultors a títol principal de cítrics; la posada en marxa d’una campanya de controls i inspeccions per comprovar el compliment de l’existència de contractes per escrit en la compravenda durant la collita i la comercialització per part del Departament i l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, dependent del Ministeri, així com una campanya a favor d’un etiquetatge correcte del país d’origen de les importacions, tenint en compte la manca de reciprocitat de les produccions de països tercers amb les europees pel que fa a les exigències de les normatives, i que hauria de dur a terme l’Agència Catalana del Consum.
Unió de Pagesos també considera que cal endegar una campanya informativa per als consumidors sobre les diferències de les normatives dels països tercers i dels europeus, tant pel que fa al procés de producció com a les matèries actives no autoritzades a la Unió Europea [UE].
D’altra banda, el sindicat reclama al Departament la incorporació immediata dels cítrics als preus sectorials de referència de l’Observatori Agroalimentari de Preus, com s’ha dut a terme per a altres sectors, i de manera conjunta amb el Ministeri, que treballin per aconseguir que la Comissió Europea activi els mecanismes per a situacions de pertorbació de mercat de l’Organització Comuna de Mercats [OCM] dels productes agraris.
MESURES DE SALVAGUARDA •En un altre punt, Unió de Pagesos demana a l’Estat l’exempció de l’Impost de Béns Immobles [IBI] de rústica per als municipis de la zona productora de cítrics, i la compensació del menors ingressos dels ajuntaments; l’adequació dels mòduls de l’IRPF per ajustar-los a l’excepcional i greu pertorbació de mercat, i l’aplicació urgent de les mesures de salvaguarda previstes a la normativa de la UE i als tractats internacionals de comerç.
Altres demandes fan referència a una reconversió varietal amb ajudes perquè la pagesia s’hi pugui acollir, i a la creació d’una circumscripció econòmica dels cítrics com a eina per sortir endavant en cas de crisi de preus. La plataforma també recull el fet de facilitar el finançament als joves incorporats els últims cinc anys, així com que pugin modificar el pla d’empresa lligat a la incorporació sense penalització, perquè es donen les condicions de força major i excepcionalitat.