Subscriu-te a La Terra en paper

 

Emplena el següent formulari per subscriure't a La Terra en paper

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat, de manera expressa, que les seves dades personals i curriculars s’inclouran a un fitxer responsabilitat d’Edicions La Terra SL, empresa del grup Unió de Pagesos, i autoritza a que Edicions La Terra SL, SLU porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal, amb la finalitat de portar a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins a la seva cancel·lació, per tal de gestionar les seves dades.

En tot cas, es tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en els fitxers automatitzats i, en el seu cas, a rectificar, oposar-se i cancel·lar aquestes dades en la forma prevista a la Llei. El responsable del fitxer serà Edicions La Terra SL, amb domicili a C/Ulldecona 21-33, 2ª planta. 08038 Barcelona. Tel. 932 680 900.