Unió de Pagesos reclama el Govern central que aboni la seva part de l’ajut agroambiental de l’arròs de 2014 ja que és cofinançat entre les administracions catalana, espanyola i europea, per…
Unió de Pagesos ha demanat al ministeri d’Agricultura que vetlli perquè no es produeixi abús de la posició de domini per part de determinats operadors del sector de l’arròs, que…
Unió de Pagesos ha aconseguit que el ministeri d’Agricultura autoritzi de manera excepcional l’ús de l’oxadiazó (Ronstar o Bitram) pel control de males herbes en el conreu de l’arròs després…
Unió de Pagesos ha traslladat al ministeri d’Agricultura la necessitat de poder seguir utilitzant durant aquesta campanya de l’arròs determinats productes fitosanitaris com triciclazol (BIM), oxidazón (Ronstar), propanil i quinclorac…
Pàgina 2 de 2