Unió de Pagesos ha aconseguit que el Govern de l’Estat inclogui en un projecte d’ordre una rebaixa dels índex de rendiment net establert en el règim de mòduls de l’IRPF…
Unió de Pagesos ha recordat avui als representants del Departament d’Agricultura la necessitat que els ramaders que treballen en règim d’integració disposin de contractes per escrit, tal com preveuen la…
Unió de Pagesos ha aconseguit que el Govern de l’Estat aprovi rebaixar els índex de rendiment net establert en el règim de mòduls de l’IRPF per a la ramaderia integrada,…
Unió de Pagesos considera que l’Ordre AAA/1511/2014, d’1 d’agost, per la qual s’homologa el contracte tipus d’integració de l’avicultura de carn, és contrària a la Llei (estatal) 2/2000, de 7…