ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

14 Juliol 2017

Demanen que el projecte de llei de territori prioritzi la funció agrària dels espais oberts

Demanen que el projecte de llei de territori prioritzi la funció agrària dels espais oberts Horts lúdics/ARXIU.DANI CODINA

MARIA CARRERAS/ El conseller Rull va complir amb la paraula donada a Unió de Pagesos i a final de maig va posar a informació pública l’avantprojecte de llei de territori (vegeu DOGC núm. 7377, del 25/05/17), a la qual Unió de Pagesos ha redactat un seguit d’al·legacions, que lliurarà abans que s’acabi el termini, el 14 de juliol. A partir d’aquí, el Govern ha d’aprovar el projecte de llei i començarà el tràmit parlamentari per a l’aprovacio definitiva.


La llei de territori, que està pensada perquè substitueixi les lleis sectorials d’ordenació del territori i urbanisme, i de gestió del litoral i del paisatge per integrar-les en un únic text, té una gran incidència en el sector agrari, especialment en tot el que afecta la regulació dels espais oberts. En aquest sentit, les al·legacions d’Unió de Pagesos giren entorn d’una mateixa petició: que es prioritzi la funció agrària dels espais oberts per garantir el manteniment de tots els espais productors d’aliments, i demanen que la llei incorpori els principis de la seguretat alimentària i de l’agricultura sostenible, com recull l’Agenda 2030 de l’ONU.


USOS DEL SÒL AGRARI • “Del sòl no urbanitzable dedicat a usos agraris no se’n pot desaprofitar ni un pam”, manifesta la responsable d’Urbanisme d’Unió de Pagesos, Maria Rovira. Partint d’aquesta premissa, el sindicat es mostra contrari al fet que els espais agraris acullin activitats i instal·lacions com els horts lúdics, per la microparcel·lació i l’especulació del preu del sòl que suposen (segons dades d’Agricultura, el preu mitjà d’arrendament d’una hectàrea d’horta el 2011 va ser de 771 €, mentre que una finca dedicada al lloguer d’hortets privats pot obtenir una renda d’entre 3.000 i 5.000 euros/mes/ha); les al·legacions del sindicat també fan constar que les àrees i estacions de servei s’han d’ubicar a la vora de les carreteres, que els aparcaments de caravanes i autocaravanes no és imprescindible que s’ubiquin en espais oberts, que perquè es destini espai obert a activitats lúdiques de caire esportiu o cultural cal que siguin activitats col·lectives i d’interès públic, i, per acabar, que les instal·lacions vinculades a l’emmagatzematge, transformació i comercialització de productes agraris o forestals per ubicar-se també en aquests espais han d’estar vinculades a diverses explotacions les produccions de les quals s’associïn a formes d’agricultura de grup. “Quan aquestes activitats passin de moda, el sòl quedarà enterrat irreversiblement sota  el ciment. I això, la llei de territori creiem que no ho vigila prou. Sí que dona importància als espais oberts, però la traducció efectiva de la protecció del sòl agrari no és suficient”, diu Rovira.


MODEL DE PAÍS • Unió de Pagesos considera que la llei de territori és una oportunitat per definir un model de país i per replantejar projectes i infraestrutures faraòniques: “Tenim molta feina per fer cap a la sobirania alimentària. Si, com a país, no garantim que tenim productors d’aliments que proveeixin els nostres mercats, haurem de dependre d’altres. L’eficiència i la sostenibilitat comencen pels circuits curts de comercialització, és a dir, per la producció agrària de proximitat, per la qual necessitem base agrària”, exposa la responsable sindical d’Urbanimse. Així, perquè la llei sigui efectiva en la protecció dels espais agraris, creu imprescindible que s’aprovi la llei d’espais agraris amb el mandat inequívoc de redactar el promès pla sectorial agrari (vegeu Tema del mes).


Una altra petició que Unió de Pagesos recull en les al·legacions és que les reserves provisionals de sòls en espais oberts tinguin un termini de temps definit i en cas de no haver’s-hi desenvolupat cap projecte, quedin sense efecte.