ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

20 Novembre 2017

Denuncien la caiguda de preus de fruita seca

CRISTINA SEGURA/

Els preus de l’avellana i l’ametlla han patit una davallada considerable en l’actual campanya respecte a les anteriors, segons va denunciar Unió de Pagesos el 10 de novembre. En el cas de l’avellana, el sindicat atribueix les causes a una millor collita a Turquia, i a una demanda més restringida per part de la indústria. La davallada de preu de l’avellana ha estat del 33 % des del setembre del 2016, i del 38 % des del gener del 2016 fins ara. El sindicat alerta que aquests preus ja són sota cost de producció, per sota de dos euros la lliura, segons tipologies i explotacions. La baixada de preu de l’avellana per sota de dos euros la lliura s’ha produït des del setembre del 2016 fins ara, en què ha arribat a 1,48 euros la lliura la varietat negreta, la de més qualitat, en la primera setmana de novembre.

 

DAVALLADA EN AMETLLA • Pel que fa a l’ametlla, la baixada de preu registrat des de fa quasi dos anys s’ha agreujat pels efectes d’una collita rècord dels Estats Units. Les cotitzacions de la Llotja de Reus se situen entre 0,25 i 0,50 euros el quilo per sota de les de la Llotja de Múrcia. Cal tenir en compte que des del gener del 2016 fins ara, la davallada de preu ha estat del 43 %. A la Llotja de Reus, el 14 de novembre, el preu de l’ametlla comuna se situa en 4 euros el quilo gra, el de la llargueta en 4,63 euros, el de la marcona en 4,80 euros, i el de la l’ecològica en 5,93 euros. Per al sindicat, tot i aquesta collita abundant dels Estats Units que dificulta la recuperació dels preus en l’àmbit internacional, la cotització de l’ametlla a Catalunya no hauria de reduir-se més, ja que la demanda d’aquesta fruita seca continua sent molt elevada i els productors nord-americans no poden assumir preus per sota dels 3,5 euros el quilo gra, segons es desprèn d’estudis realitzats per la Universitat de Califòrnia.

 

CRITERIS PER FIXAR PREUS • Unió de Pagesos adreçarà al Departament d’Agricultura una proposta per modificar els criteris acordats per a l’elaboració de preus de referència de l’avellana i l’ametlla que recullen les dades de l’Observatori de preus, tenint en compte que en plena campanya de comercialització de la fruita seca i en els mesos en què es produeixen més operacions, els preus publicats per l’Observatori són mínims, i per al sindicat, algunes vegades, distorsionats. En aquest sentit, Unió de Pagesos fa una valoració negativa del funcionament de l’Observatori de preus i aposta per rectificar de manera urgent la metodologia de l’elaboracio. Cal recordar que el 13 de novembre només havia publicat un únic preu de referència d’ametlla, d’una sola categoria de les vuit existents.

 

JORNADA SOBRE AMETLLER • Responsables d’empreses comercialitzadores de fruita seca van defensar, en el decurs d’una jornada sobre ametller en reg de suport organitzada per Unió de Pagesos a la Granadella (Garrigues) el 19 d’octubre, que la millor estratègia de futur per als productors d’ametlla de la major part del país amb disponibilitat escassa d’aigua de reg és especialitzar-se en producció de qualitat, de varietats tradicionals i ecològica. Aquesta última es destina sobretot a l’exportació i no està exposada a variacions de preu tan grans. 

 

Una altra de les conclusions d’aquesta jornada, que va debatre qüestions com els models productius de plantació, va fer referència al fet que les varietats comunes d’ametller plantades a Catalunya els últims anys, amb bon disseny i bona gestió de cultiu i disponibilitat d’aigua superior als 2.000 metres cúbics per hectàrea, també poden resultar competitives per a la pagesia.