ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

05 Febrer 2018

TERRITORI. Vetllen per l’agroturisme al nou decret

TERRITORI. Vetllen per l’agroturisme al nou decret Casa de turisme rural a Castellfollit del Boix (Bages) / UNIÓ DE PAGESOS

Competència deslleial • Alerten dels perjudicis que poden causar els habitatges d’ús turístic

Implicació d’Agricultura • Reclamen al Departament d’Agricultura que defensi les cases de pagès

 

Clara Macau /

El sindicat, coordinat amb la Confederació de Turisme Rural (Turalcat), presentarà esmenes al Projecte de decret del reglament de turisme de Catalunya perquè la nova normativa sigui sensible amb l’activitat agroturística. Volen vetllar perquè la regularització de noves modalitats al sector no causi perjudicis als establiments de turisme rural, com  ja havia alertat el sindicat i que ara corrobora el  Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

SUPORT A LES MASIES I CASES DE POBLE • Unió de Pagesos i Turalcat celebren  que el CTESC, en el dictamen 21/2017 sobre el Projecte de decret de Reglament, fet públic l’11 de desembre del 2017, consideri que “els habitatges d’ús turístic donats d’alta en sòl rústic són una competència deslleial per als establiments de turisme rural”.


El responsable nacional d’Agroturisme d’Unió de Pagesos, Josep Margenat, declara que l’agroturisme està en desavantatge davant els habitatges d’ús turístic (HUT): “Els titulars d’allotjaments rurals hem de complir una normativa estricta i fer-nos càrrec d’obligacions fiscals que no s’exigeixen als HUT”. Margenat afegeix que hi ha habitatges d’ús turístic que empren indegudament la denominació de “turisme rural” a la seva publicitat i confonen el consumidor.


En línia amb el CTESC, el sindicat demana que s’obligui els HUT  a lluir una placa identificativa de la seva activitat, al l’exterior, per fer la seva funció “fàcilment perceptible”. La mesura també vol facilitar la detecció d’activitats turístiques clandestines.


A banda, vol la supressió de la nova modalitat de la llar compartida en poblacions de menys de 2.000 habitants. Al·lega que la nova mesura agreujarà situacions de saturació i perjudicarà les masies i les cases de poble compartides, una figura turística que fa la mateixa funció i és emblemàtica del turisme català.

PERJUDICIS VEÏNALS • Unió de Pagesos i Turalcat demanen que es restableixi l’article del projecte de reglament que disposa que un habitatge no pot tenir ús turístic, si ho prohibeix l’ordenació d’usos del sector o els estatuts de la comunitat. Recullen, així, el malestar veïnal originat per les molèsties que causa la proliferació dels habitatges d’ús turístic.  


Finalment, el sindicat proposa que es mantingui la definició dels establiments de turisme rural del decret, encara vigent, 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic. Aquest indica que són aquells que “estan situats en el medi rural, dins de nuclis de població de menys de 2.000 habitants o bé aïllats (fora  de  nucli), integrats en edificacions preexistents anteriors al 1950”. La nova regulació, en canvi, vol substituir la data per la del 1957. El sindicat creu que no suposa cap millora de la qualitat dels nous establiments de turisme rural, però sí una reducció del seu valor com a edificació antiga.

VALORACIÓ DEL SECTOR AGRARI • Unió de Pagesos reivindica l’esforç agrari i la seva consideració en l’àmbit del turisme, en la mesura que l’agroturisme contribueix al desenvolupament i l’equilibri del territori. Margenat manifesta, però, que el sector no està ben representat: “L’agroturisme és una activitat complementària a l’activitat agrícola, ramadera i forestal. La nostra feina manté el camp català viu i, per això, volem que l’Administració doni a conèixer el seu valor afegit i hi hagi un posicionament, també, del Departament d’Agricultura”.