19 Juny 2014

Guies de correctes pràctiques d’higiene

Totes les empreses que es dediquen a la producció i elaboració d’aliments a Catalunya han de complir amb les exigents normes de producció europees, tant en matèria de seguretat alimentària (higiene dels aliments), com en matèria de respecte pel medi ambient, la salut humana i el benestar animal.  Des de la Unió Europea, l’any 2004 es va enfortir la legislació amb l’objectiu de reforçar el nivell elevat de protecció de la vida i la salut de les persones que atorga la legislació europea, a partir de la publicació del Reglament (CE) 852/2004 del Parlament europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris i el Reglament (CE) 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004 pel que s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.

Aquesta nova legislació obliga a que tots els productors primaris, és a dir la pagesia, així com, també, a tots els que transformen i elaboren aliments hagin de seguir els principis de l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) com a sistema d’autocontrol per tal de poder garantir una producció europea d’aliments higiènicament segurs. Ara bé, la pròpia normativa exclou d’aquestes obligacions a la producció i elaboració de producte d’autoconsum i també a la:

  • venda directa de petites quantitats de producte primari (producció, cria o conreu de productes de la terra, ramaderia, caça i pesca inclosa la munyida i la cria d’animals previ sacrifici i la recol·lecció de productes silvestres) al consumidor final o punt de venda local.
  • venda directa de petites quantitats de carns (només carn fresca) d’aviram, conills i llebres al consumidor final o punts de venda local
  • venda directa de caça silvestre o la seva carn al consumidor final o punts de venda local.

Però per tal que els tres punts anteriors quedin exempts del compliment dels principis de l’APPCC cal que hi hagi una legislació d’àmbit estatal (o en el nostre cas d’àmbit català, atès que les competències en aquesta matèria les té Catalunya) que garanteixi que es compleixen els principis de la normativa europea. Catalunya, a través del Decret 20/2007, de 23 de gener, pel qual es dicten normes específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als petits establiments agroalimentaris en un entorn rural  ha regulat que en els establiments (explotacions, obradors, etc.) de menys de 10 treballadors i menys de 2 milions d’euros de facturació anual no hagin de seguir els mateixos requisits d’una agroindústria i, per tant, amb l’adscripció voluntària a les Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene publicades ja en tinguin prou per complir amb l’estricta normativa europea de sanitat alimentaria.

Des d’Unió de Pagesos hem promogut que l’Agència de Catalana de Seguretat Alimentaria desplegués tot un seguit de guies per la producció primària i de les quals hi hem participat amb l’objectiu que servissin per facilitar el compliment de l’estricte normativa europea per part de la pagesia. En aquest sentit des d’Unió de Pagesos s’ha col·laborat en la redacció de les diferents guies correctes de pràctiques d’higiene de les explotacions avícoles, vitícoles, equí de carn, olivareres, lleteres de bestiar boví, apícoles i porcines. Així com en les guies per l’elaboració d’oli d’oliva verge i vi i les guies per la comercialització de venda de proximitat i per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires. Així mateix, hem reivindicat la necessitat de certes guies (de les quals no n’hem pogut ser partícips) com les guies per la producció lletera d’oví i cabrum i l’elaboració de formatges. Guies que considerarem prioritàries per tal que als petits obradors no se’ls demanessin les mateixes exigències que a les grans indústries elaboradores de formatges, iogurts i altres derivats làctics   actualment, estem impulsant la guia per l’elaboració de melmelades i confitures i estem empenyent per tal que l’ACSA consideri oportú també endegar una guia pels petits elaboradors de carn de porcí.

 

En el següent >>enllaç hi trobareu totes les Guies de correctes pràctiques d’higiene que han estat adoptades per l’ACSA i que només us cal baixar-voles i signar-les per tal d’adscriure-us-hi. A partir d’aquest moment si teniu una inspecció del Departament de Salut Pública o d’Agricultura només cal que indiqueu a l’inspector que esteu adherit a la guia i aleshores l’inspector ha de fer servir el contingut de la guia per realitzar la inspecció (és a dir no us pot exigir res més del que posi a la guia).