03 Juny 2015

Si compres un equip de fitosanitaris, fes signar aquest document

En el marc de la campanya 'Prou enganys en maquinària' endegada per Unió de Pagesos ja s’ha elaborat un model de document, el qual recomanem a la pagesia que l’usi quan comprin nous equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF).

Aquest model serveix per tal de donar cobertura a la pagesia a l'hora de comprar un equip d’aplicació de fitosanitaris nou, a l'hora de passar la inspecció. La nova normativa indica que tot equip de productes fitosanitaris adquirit després del 9 de desembre de 2011 ha de passar una primera inspecció dins del termini de 5 anys (des de la data d’adquisició).

Des d’Unió de Pagesos s’ha detectat que hi ha equips nous que no han passat la inspecció (no per causes atribuïbles al desgast per la utilització de l’equip sinó per com ha estat fabricat l’equip d’aplicació), fet que provoca que per tal poder d’utilitzar l’equip comprat hi hagis de fer les modificacions oportunes que poden suposar un cost que pot variar entre 350 i més de 1.000 euros.

>>Per tal que aquest cost el pagès el pugui traslladar al fabricant o concessionari de l’equip d’aplicació de fitosanitaris recomanem que qui et ven l’equip signi aquest certificat que us proposem.

 

Més informació

QUADRE RESUM RD 1311/2012 ÚS SOSTENIBLE DE PRODUCTES FITOSANITARIS I RD 1702/2011 INSPECCIONS EQUIPS D’APLICACIÓ FITOS

 

 

Informació addicional