06 Març 2017

Desenvolupament rural i gestió pressupostària

Andreu Ferrer, coordinador tècnic d'Unió de Pagesos

Font: La Terra, 433

Sinopsi: Unió de Pagesos ha denunciat que el projecte de pressupost del 2017 no assoleix la dotació per a l'execució òptima del Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya per al període 2014-2020. Per això, el sindicat ha forçat el Departament d'Agricultura a negociar l'execució del PDR, malgrat que la Conselleria fa mesos que manté una batalla comunicativa per intentar fer veure a la ciutadania que les queixes d'Unió de Pagesos són infundades. L'informe exposa els arguments, ben fonamentats, sobre els quals es basa la demanda del sindicat.

>> Informe resum (PDF)