27 abril 2009

Com s'organitza

Unió de Pagesos s'organitza a partir del territori i del sector de producció; així mateix, estan representats els sectors socials, dones i joves.Organització territorial

 • Assemblea Local. S'apleguen tots els membres de l'agrupació local (un o més municipis, segons afiliació).Consell Local. Fa complir, en l’àmbit de la localitat, els acords de l'Assemblea Local o dels òrgans de govern superiors.
 • Consell Comarcal. Màxim organisme representatiu de la comarca, i vetlla pels temes propis de la comarca, d'acord amb la línia sindical pròpia aprovada als Congressos i al Consell Nacional. Hi ha delegats/des de cada comarca al Consell Nacional de la Unió de Pagesos, òrgan decisori del sindicat.
 • Comissió Permanent Comarcal. Encarregat d'executar tots els acords del Consell Comarcal. Escull el coordinador comarcal, màxim representant del sindicat a la comarca.
 • Assemblea Comarcal. Formada per tots els afiliats/des de la comarca, en les qual es presenten les propostes d'actuació futures, tant a nivell comarcal con nacional. L'Assemblea Comarcal elegeix la Comissió Permanent Comarcal.
 • Agrupació Intercomarcal. Òrgan d'àmbit de la demarcació, la seva finalitat és coordinar en aquest àmbit l'acció sindical aprovada pels òrgans competents, els sectors de producció, les relacions amb les administracions i institucions territorials, els serveis i la gestió. Està format pel coordinador territorial, els coordinadors comarcals i les responsables de les permanents comarcals dels temes a tractar.
 • Consell Nacional. Òrgan de govern suprem de la Unió de Pagesos entre congressos i assemblees de delegats/des, on són representades totes les comarques mitjançant els seus delegats i tots els sectors de producció mitjançant els respectius responsables.
 •  

Organització per sectors

El sindicat també integra els afiliats i afiliades atenent el seu sector de producció. Unió de Pagesos té organitzats els següents sectors de producció:

 • Vegetals: arròs, cítrics, cereals i herbacis, farratges, flor i planta ornamental, forestal, fruita dolça, oli, vinya, fruita seca i horta.
 • Ramaders: porcí, aviram, oví i cabrum, boví de carn, boví de llet, apícola, equí, cunícola.
 • Agricultura i ramaderia ecològica.

L’organització de la Unió de Pagesos per sectors es composa dels següents òrgans per cascun dels sectors:

 • Sectorial Comarcal. Formada pels delegats/des locals del sector i és obert als afiliats comarcals del sector.
 • Sectorial Nacional. Òrgan màxim de govern del sector de producció, el composen tots els delegats comarcals. Escull el responsable nacional del sector, que és el coordinador i portaveu del sector, i qui representa el sector en el Consell Nacional de la Unió de Pagesos.
 • Executiva Nacional. Òrgan executiu del sector de producció.
 •  

Organització social

Els sectors socials són un pilar bàsic del sindicat i tenen estructura pròpia.

Unió de Joves Pagesos

A la Unió de Joves Pagesos (UJP) hi tenen cabuda tots els joves (d'entre 16 i 35 anys) que treballen directament en les explotacions agràries, i el seu principal objectiu és la representació, defensa i promoció dels interessos dels joves pagesos i pageses. És independent, tot i que manté relacions preferents amb la Unió de Pagesos de Catalunya.

UJP treballa per millorar les condicions i incrementar les incorporacions dels joves a les explotacions agràries, així com l'accés a la seva titularitat. La formació, ja sigui general com professional i tècnica, és una altra prioritat. En aquesta línia, la Unió de Joves Pagesos s'apropa, d'una banda, a les Escoles de Capacitació Agrària, i per una altra organitza cursos, taules rodones, col·loquis i seminaris.

Origen i evolució
Unió de Joves Pagesos va néixer a finals dels anys vuitanta per iniciativa d'un grup de joves, lligats a la Unió de Pagesos, que estaven interessats en el sindicalisme agrari. El 1r congrés de la Unió de Joves Pagesos es va celebrar desembre de 1987 a Caldes de Montbui. El maig de 1998 se celebra la 1a Assemblea de la Unió de Joves, a Sant Guim de Freixenet, i es potencia l'organització.

Dones de la Unió de Pagesos

És el col·lectiu de dones afiliades o vinculades al sindicat, que treballa amb l'objectiu d'aconseguir el reconeixement del treball de la dona dins l'explotació familiar agrària, i promoure la seva integració en la feina sindical. Com a col·lectiu organitzat dins Unió de Pagesos, aplega dones de tot Catalunya que treballen a l'explotació familiar agrària.

La iniciativa d'estructurar el grup de dones sorgeix a finals dels any vuitanta a partir dels problemes i dificultats específiques que es troben les dones, les pageses i les que viuen en el món rural en general, per tal que se'ls reconegui la seva aportació social i econòmica en el desenvolupament de les seves explotacions agràries, ramaders o forestals i en el conjunt del desenvolupament rural.

La I Assemblea de Dones de la Unió de Pagesos, celebrada a Barcelona l'any 1996, dóna un impuls al col·lectiu i reforça la seva organització, amb l'objectiu de potenciar-lo i incrementar la seva capacitat d'incidir dins el món rural, i de participar en els diferents àmbits i institucions que treballen pel desenvolupament i reconeixement del treball de la dona.

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.