Esdeveniments

Assemblees Nacionals

L’Assemblea de delegats d’Unió de Pagesos és d’àmbit nacional i només es reuneix per qüestions de molta importància que puguin significar una modificació substancial de l’estratègia sindical i, per raons de pes, no puguin esperar a ser discutides en un Congrés. Això ha fet que, habitualment, s’hagin organitzat assemblees cada quatre anys alternades entre congressos, al cap de dos anys del mandat congressual.